Toyota otevírá novou kapitolu recyklace baterií: bez spalování a s ohledem na životní prostředí

Toyota se pouští do revoluční recyklace baterií, která se obejde bez spalování. Tato inovativní technologie snižuje emise CO2 a zvyšuje míru využití baterií. V tomto článku se ponoříme do detailů této převratné metody a prozkoumáme její dopad na životní prostředí a budoucnost elektromobility.

Tradiční recyklace baterií: Spalování s nevýhodami

Doposud Toyota recyklovala baterie z hybridních a elektrických vozidel spalováním. Tato metoda, ačkoliv běžná, má svá negativa. Spalování uvolňuje do ovzduší CO2 a omezuje množství materiálů, které lze znovu využít.

Nová metoda: Recyklace bez spalování

Nová technologie Toyoty se odlišuje od tradičního přístupu. Vybité baterie se naplní elektrolytickým roztokem, čímž se usnadní pohyb iontů a recyklace. Tato kapalina je ovšem vysoce hořlavá a vyžaduje speciální manipulaci.

Zařízení pro recyklaci bez spalování nejprve extrahuje a destiluje elektrolytickou kapalinu. Baterie se pak rozdrtí a třídí. Získané materiály zahrnují hliník, železo a prášek obsahující vzácné kovy jako kobalt, lithium a nikl.

Vytříděné materiály se dále zpracovávají a používají k výrobě nových baterií. Tímto způsobem se Toyota blíží k cíli oběhového hospodářství a snižuje závislost na těžbě vzácných kovů.

Výhody recyklace bez spalování:

  • Snížení emisí CO2: Oproti spalování je tato metoda ekologičtější a snižuje dopad na životní prostředí.
  • Zvýšení míry využití baterií: Více materiálů se recykluje a znovu používá, čímž se snižuje nutnost těžby.
  • Udržitelnost a oběhové hospodářství: Toyota se přibližuje k cíli nulového odpadu a zodpovědného nakládání s materiály.

Kobalt, lithium a nikl: Klíčové suroviny pro baterie

Elektrody baterií obsahují cenné kovy jako kobalt, lithium a nikl. Tradiční recyklace s sebou nese ztráty těchto materiálů a znečišťuje ovzduší. Nová metoda Toyoty umožňuje efektivnější a ekologičtější zisk těchto klíčových surovin.

Černé látky vznikly z auto dílů recyklací baterií z HEV a EV aut. Vlevo je NiMH baterie používaná v Priusu, uprostřed lithium-iontová používaná v hybridních vozech a vpravo lithium-iontová baterie z bZ4X.

Toyota a Toyota Chemical Engineering: Partnerství pro inovativní recyklaci

Toyota v tomto projektu spolupracuje s firmou Toyota Chemical Engineering, která má bohaté zkušenosti s recyklací průmyslového odpadu. Společně vyvinuli technologii recyklace NiMH baterií v roce 2010 a nyní se zaměřují na inovativní recyklaci moderních lithium-iontových baterií.

Toyota otevírá novou kapitolu recyklace baterií. Metoda bez spalování představuje významný krok k uhlíkové neutralitě a oběhovému hospodářství. Tato inovativní technologie ukazuje cestu k udržitelné budoucnosti elektromobility a zodpovědnému nakládání s cennými surovinami.

Redakce

Redakce

Redaktoři magazínu auto-moto.name pro vás připravují zajímavosti a aktuality ze světa motorismu. Pokud byste také chtěli do magazínu přispět nebo máte zájem o inzerci v magazínu, neváhejte nás kontaktovat.