Na veletrhu IAA Mobility představila společnost Siemens řešení pro transformaci mobility

Pro společnost Siemens představoval veletrh IAA Mobility 2021 speciální událost a příležitost: pod sloganem #MoveToTransform prezentovala svá řešení v oblasti mobility v rámci autosalonu, který se poprvé konal v jejím domovském městě – bavorském Mnichově. Jako technologický koncern zde nabídla ucelený pohled na dnešní budoucí mobilitu. V centru pozornosti byly zejména možnosti prolínání reálného a digitálního světa v technických produktech a digitálních řešeních, která pomohou zlepšit inteligentní fungování, efektivitu a udržitelnost průmyslu, infrastruktury a dopravy.

Přechod na elektromobilitu již nelze zastavit – a s naším know-how pomáháme automobilovému průmyslu tuto transformaci dále urychlit. V tomto ohledu máme společný cíl – dostat elektromobily na silnice rychleji, efektivněji a s maximálním důrazem na udržitelnost. Dosáhnout ho můžeme jen se špičkovými automatizačními technologiemi a řešeními pro digitalizaci. A Siemens v této oblasti nabízí jedinečné portfolio produktů a řešení. Já osobně jsem se těšil na přehlídku elektrických vozů, které na veletrhu uvidím, a které v sobě budou mít zakomponován i poměrně slušný podíl naší DNA,” uvedl člen představenstva koncernu Siemens AG a generální ředitel Digital Industries Cedrik Neike.

Dobíjecí řešení Siemens přizpůsobená podle konkrétních potřeb jsou k dispozici elektromobilům v nejrůznějších částech světa. Pro bezpečný, hospodárný a ekologický provoz jsou však stejně důležité i výkonné chytré sítě. I zde může Siemens nabídnout globální technologické znalosti a zkušenosti získané za uplynulá desetiletí. Díky svým řešením v oblasti elektromobility je tak silným partnerem pro výrobce a subdodavatele systémů (OEM), energetické společnosti, dopravní podniky a správce vozových parků, firmy, obce a města i koncové zákazníky.

„Elektromobilita je jedním z klíčových pilířů ekonomické obnovy po pandemii. Společně s našimi zákazníky, partnery a vládami chceme zajistit, aby byla k dispozici potřebná dobíjecí infrastruktura pro urychlení tohoto vývoje,“ uvedl Matthias Rebellius, člen představenstva Siemens AG a generální ředitel Smart Infrastructure. „Naše komplexní portfolio hardwaru a softwaru umožní bezproblémovou integraci dobíjecích řešení do stávající infrastruktury. Navíc je doplněno o digitální řešení na podporu energetické účinnosti a dekarbonizace.“

Dosažení udržitelného mixu mobility je pro Siemens obzvláště důležité, jak zdůraznil výkonný ředitel společnosti Siemens Mobility Karl Blaim: „S pokračující urbanizací trvale roste objem dopravy, a přitom zároveň chceme výrazně snižovat emise CO2. Proto je maximálně důležité chytře zkombinovat jednotlivé systémy a prostředky dopravy. Silniční a železniční doprava jsou vzájemně uceleně propojeny a železnice jako nejudržitelnější dopravní prostředek bude tvořit páteř mobility budoucnosti.

S pomocí digitálních technologií zvyšujeme kapacitu, účinnost a pohodlí železniční dopravy. Inteligentní řešení v rámci mobility poskytované jako služby komplexně propojují železniční dopravu s ostatními prostředky. Uhlíkově neutrální železniční dopravu pak završují vlaky využívající vodíkové a bateriové pohony tam, kde není možné instalovat elektrické vedení.

Start-up Simulytic otevírá nové příležitosti v podnikání

Díky přelomovým technologiím se sektor mobility mění mnohem rychleji než kdy dříve. V reakci na tento trend představil Siemens na veletrhu IAA Mobility svůj nový technologický start-up Simulytic. Tento start-up v čele s Andreou Kollmorgen si klade za cíl urychlit zavádění autonomní mobility ve větším měřítku. Simulytic bude využívat simulace, aby získal poznatky o dopadu a bezpečnosti autonomního řízení a zajistil stálou transparentnost rizikových profilů samořízených vozidel. Start-up již využívá odborné znalosti a zkušenosti firmy Siemens v rámci simulace komplexních automatizovaných systémů a využití umělé inteligence v kritických bezpečnostních aplikacích. Díky znalostem technologií používaných v autonomních vozidlech může provádět konkurenceschopná, komplexní a nezávislá posouzení a vyhodnocení pravděpodobnosti nehod, změn toku dopravy a vzorců dopravních zácp, vlivů počasí a stavu silnic a mnoha dalších faktorů. Simulytic tak může vytvářet přidanou hodnotu pro zákazníky, jako jsou například pojišťovny, a pomoci jim porozumět potenciálu rizik vyplývajících z rostoucí automatizace silniční dopravy, aby mohly následně nabídnout přesně cílené produkty, solidní ceny a účinné obchodní strategie pro budoucnost autonomních vozidel.

Jednodušší přístup k dobíjení díky automatizaci

Společnost Siemens nabízí odpovědi na řadu otázek souvisejících s rostoucí automatizací dopravy. Kdo například zapojí dobíjecí konektor, když autonomní vozidlo samo najde volnou dobíjecí stanici? Kromě komplexního produktového portfolia v oblasti dobíjecí infrastruktury představuje Siemens i nejnovější inovace pro nabíjení všech druhů elektrických vozidel. Patří mezi ně autonomní dobíjecí systém pro plně automatizované dobíjení elektrovozů od sportovních aut až po kamiony.

Prototyp, jenž byl poprvé k vidění na autosalonu IAA Mobility, má dobíjecí kapacitu až 300 kW, která bude v další fázi vývoje zvýšena až na více než 1 MW. Díky vysokému výkonu tak bude možné dobít kamiony na elektrický pohon během povinné přestávky řidiče. Potřebné dobíjecí kabely jsou však pro lidi příliš těžké. Tento problém snadno vyřeší robotické zařízení, které dokáže zajistit nesnadnou úlohu dobíjení těžkých nákladních vozidel. Na testování autonomního dobíjecího systému v reálných podmínkách a dokončení jeho vývoje spolupracuje Siemens s předním vývojářem autonomních a elektrických dopravních systémů Einride AB. V rámci zkoušek bylo poprvé uskutečněno nabití autonomního nákladního vozidla z autonomní vysoce výkonné dobíjecí stanice. Mezi další možnosti využití nového dobíjecího systému patří například řízení procesu dobíjení pro osoby s omezenou hybností.

Siemens podporuje rozvoj inkluzivní infrastruktury

Vize autonomního řízení a využití elektroaut má obrovský potenciál v oblasti rozvoje inkluzivní mobility. V současné době však bohužel neexistují téměř žádné požadavky nebo standardy, např. potřebné specifikace ve výběrových řízeních na dobíjecí infrastrukturu, které by podpořily provoz a dobíjení elektrovozidel osobám s omezenou mobilitou. Siemens proto v této otázce spolupracuje s neziskovou organizací Verein Sozialhelden e.V., s níž rovněž uskutečnil partnerské setkání během veletrhu IAA. V rámci své kampaně Siemens také oslovil prominentního aktivistu Raula Krauthausena, který s organizací Verein Sozialhelden e.V. dlouhodobě podporuje bezbariérovou mobilitu. Během setkání na veletrhu se účastníci zaměřili mj. na tyto otázky: Jakým způsobem je možné navrhnout bezbariérové dobíjecí stanice? Jak zajistit přístup k zástrčkám? A jak budou moci nevidomí, kteří budou v budoucnu jezdit v autonomních elektrovozech, provést úhradu za odebraný proud?

„Mým snem je mobilita, která je dosažitelná všude a pro každého,“ uvedl Raul Krauthausen. „Chytrá města, chytrá infrastruktura a chytrá hromadná doprava pro každého včetně hendikepovaných se musí stát normou.“

Spolupráce se zakladatelem Verein Sozialhelden e.V. je klíčovou součástí kampaně #MoveToTransform zaměřené na transformaci dopravy orientované na budoucnost. Siemens do kampaně rovněž zapojil osm osobností, které se výrazně podílejí na transformaci mobility v rámci nejrůznějších iniciativ, projektů a odborných aktivit. Jsou mezi nimi například Alex Bangula, který sdílí své zkušenosti s elektromobilitou na kanálu YouTube, Dr. Nari Kahle, jenž působí v automobilovém průmyslu a zaměřuje se na sociální inovace v oblasti mobility, bývalý fotbalista Giovane Élber a ambasador značky fotbalového klubu FC Bayern Mnichov nebo Anita Mathieu, jež se zabývá vývojem řešení pro chytré řízení dopravy. Hlavním poselstvím kampaně je, že každý může svým dílem přispět k dosažení udržitelné a na budoucnost orientované mobility.

Společnost umístila 3D fotografie osmi ambasadorů mobility na dobíjecí infrastrukturu instalovanou na trase Blue Lane Road. Po jejich aktivaci QR kódem na mobilním zařízení se návštěvníci mohli více dozvědět o jejich osobním nasazení v oblasti budoucí mobility a konkrétních příkladech toho, že změna je vždy možná.

Tato interaktivní expozice se nacházela před ústředím koncernu na náměstí Wittelsbacherplatz a zábavnou formou se snaží kolemjdoucí více vtáhnout do nabídky budoucí mobility. Partnerem instalace je společnost Pavegen, s níž Siemens usiluje o vytvoření přímého propojení mezi lidmi a světem energetiky. S pomocí softwaru Siemens mohli návštěvníci veletrhu jedním krokem vytvořit energii od dvou do pěti joulů. Po skončení autosalonu byla energie vytvořená všemi zaznamenanými návštěvníky proměněna ve finanční příspěvek pro organizaci Verein Sozialhelden e.V.

Na autosalonu IAA Mobility 2021 byl Siemens oficiálním partnerem Blue Lane Road pro oblast dobíjecí infrastruktury

Veletrh IAA Mobility nabídl návštěvníkům pohled do světa budoucí elektromobility. Rychlost, s jakou bude transformace celého sektoru probíhat, do značné míry závisí na rozvoji potřebné dobíjecí infrastruktury. Blue Lane Road neboli 12kilometrová testovací trasa, která propojovala výstaviště s otevřenými expozicemi v centru Mnichova, nabídla návštěvníkům hmatatelné zkušenosti s mobilitou. Každý den bylo na trase dobíjeno celkem 16 elektrobusů a zhruba 250 elektroaut od 20 různých výrobců. Siemens jako oficiální partner dobíjecí infrastruktury instaloval na začátku Blue Lane Road 68 dobíjecích stanic o úctyhodném celkovém výkonu 3,6 MW.

Digitální podnik pro automobilový průmysl

Siemens nabízí komplexní portfolio řešení v oblasti průmyslového softwaru, automatizace a služeb přizpůsobené specifickým požadavkům automobilového průmyslu, kde se spolu setkávají prvky reálného a digitálního světa. Tato řešení nabízejí výrobcům potřebnou flexibilitu a efektivitu, aby mohli udržitelným způsobem reagovat na nejrůznější potřeby zákazníků a rostoucí poptávku po elektromobilech. Hmatatelné výhody přináší zejména možnost tvorby digitálního dvojčete v automobilovém průmyslu, jelikož může významně snížit počet prototypů během vývoje vozidla. Využití dat z výroby navíc zvyšuje kvalitu díky zjištění a eliminaci možných problémů již v rané fázi.

Informace o nejnovějších technologiích Siemens na veletrhu a v IAA Studiu

Expozici Siemens zaměřenou na dobíjecí infrastrukturu, systémy řízení dobíjení a vizionářské koncepty budoucího dobíjení nalezli návštěvníci na stánku A01 v pavilonu B3.

Návštěvníci veletrhu se rovněž mohli zúčastnit prezentací a debat o transformaci mobility i v Siemens IAA Studiu na Wittelsbacherplatz. Všechny prezentace jsou rovněž k dispozici živě na webové stránce www.siemens.com/iaa.

Redakce

Redakce

Redaktoři magazínu auto-moto.name pro vás připravují zajímavosti a aktuality ze světa motorismu. Pokud byste také chtěli do magazínu přispět nebo máte zájem o inzerci v magazínu, neváhejte nás kontaktovat.